D-HYDRO Suite Cursus: modelleren van estuaria

Vrijdag, 17 juni 2016, 09:00 – 16:30
INSCHRIJVEN

De D-HYDRO Suite is de opvolger van (1) Simona (Waqua, Triwaq), (2) Delft3D 4, (3) Duflow, (4) SOBEK-Rural/Urban/River en (5) SOBEK-RE voor toepassing op de Nederlandse markt. Deze suite is gebaseerd op een rijke historie sinds de eerste Rijkswaterstaat (RWS) modellen uit 1968.

D-HYDRO Suite maakt het mogelijk om simulaties te maken van overstromingen, stormvloeden, orkanen, golven, wateroverlast door hevige neerslag, sediment transport en morfologie, waterkwaliteit en ecologie. Bovendien kan het de wisselwerking tussen deze processen modelleren.

Westerschelde met D-HYDRO Suite

Westerschelde met D-HYDRO Suite

De belangrijkste component van D-HYDRO Suite is de rekenkern D-Flow Flexible Mesh (D-Flow FM), die de hydro-dynamische simulaties in 1D-2D-3D kan uitvoeren op zowel gestructureerde grids als ongestructureerde grids. D-Flow FM vervangt hiermee zowel Simona (Waqua, Triwaq) en Delft3D-FLOW als de FLOW modules van Duflow en SOBEK.

De D-Flow FM module kan rekenen met curvilinaire grids, die erg geschikt zijn voor snelle en nauwkeurige berekeningen. In aanvulling hierop kan het grid ook (deels) bestaan uit drie-, vier-, vijf- en zeshoeken. Dit biedt grote flexibiliteit in het modelleren, waarbij er, waar gewenst, lokaal verfijnd en gedetailleerd gerekend kan worden en waarbij er eenvoudig gekoppeld kan worden aan andere grids en netwerken.

Doel van de cursus

 • Het leren ‘draaien’ van een tweedimensionaal hydrodynamisch model (2D) van de Westerschelde.

Onderwerpen ter behandeling

 • Introductie tot het opzetten van ongestructureerde grids
 • Introductie tot interpolatie van de bathymetrie
 • Het opzetten en draaien van een hydrodynamisch model
 • Introductie tot de nabewerking van modelresultaten

Doelgroep

 • Projectmedewerkers en -modelleurs, projectleiders en onderzoekers

Toepassingsgebieden

 • Getij en windgedreven stroming
 • Droogvallen en overstromen van intergetijdengebieden
 • Dichtheidsstromen als gevolg van niet-uniforme temperatuur of zoutconcentratie
 • Horizontaal transport van deeltjes op kleine en grote lengte- en tijdschalen.
 • Hydro-dynamische gevolgen van constructies, zoals dijken, strekdammen, golfbrekers en (artificiële) waddengebieden
 • Thermische recirculatie van koel- of proceswaterlozingen door energiecentrales en industrieën.

Registreer hier!