LOCKFILL Cursus – Hydraulisch ontwerp van schutsluizen

Dinsdag, 14 juni 2016, 09:30 – 12:30

Ten behoeve van het scheepvaartverkeer is het belangrijk dat de passage door schutsluizen zo snel mogelijk verloopt. De sluisoperatie moet echter ook veilig zijn; dit houdt in dat de hydraulische krachten op het schip in de kolk binnen grenzen blijven. Het programma LOCKFILL is door Deltares ontwikkeld om een gemakkelijke berekening te bieden in het ontwerp van schutsluizen.

Ten behoeve van het scheepvaartverkeer is het belangrijk dat de passage door schutsluizen zo snel mogelijk verloopt. De sluisoperatie moet echter ook veilig zijn; dit houdt in dat de hydraulische krachten op het schip in de kolk binnen grenzen blijven. Het programma LOCKFILL is door Deltares ontwikkeld om een gemakkelijke berekening te bieden in het ontwerp van schutsluizen.

LOCKFILL

LOCKFILL simuleert het vul- en ledigingsproces van een schutsluis. Het is geschikt voor sluizen met een nivelleersysteem in het sluishoofd, zoals de in Nederland gebruikelijke openingen in de deuren of korte omloopriolen. LOCKFILL berekent het verloop van de waterstand en de langskrachten op het schip in de tijd. Hierbij onderscheidt het krachten ten gevolge van de translatiegolf, van de impulsafname, van wrijving, van de vulstraal en (afhankelijk van de situatie) als gevolg van dichtheidsstromingen.

In de cursus worden de verschillende opties binnen LOCKFILL behandeld, inclusief de kracht ten gevolge van de dichtheidsstromingen (welke niet beschikbaar is in de gratis LOCKFILL versie). De cursist wordt met praktische oefeningen bekend gemaakt met het programma.

LOCKFILL is recentelijk gratis beschikbaar gesteld. Cursisten worden dan ook aangemoedigd deze gratis versie te downloaden en te proberen.

Registreer hier!

Intekenen voor events via Mijn DSD: Om uzelf aan te melden voor cursussen, workshops en symposia dient u uzelf te registreren voor een Mijn DSD account. Het aanmaken van een Mijn DSD account is kosteloos en zonder verplichting tot deelname. Vanuit Mijn DSD is het mogelijk specifieke events te bekijken en uzelf ervoor in te tekenen. Uw Mijn DSD account biedt vervolgens een overzicht van alle events waarvoor u ingeschreven bent. Ook ontvangt u bij iedere inschrijving een bevestiging per e-mail.